Braskaminer Stockholm logotyp

 

Varför skorstensrenovering Stockholm?

Skorstenar är inte annorlunda än någonting annat när det kommer till att åldras. Vi människor gör det, prylar gör det, bilar gör det och lika så skorstenar. I takt med att din skorsten åldras kan skador uppkomma som kan medföra en ökad brandrisk eller att exempelvis skadlig rök tränger in i ditt hem. På grund av detta är det viktigt att du håller skorstenen under uppsikt och renoverar den när det behövs.

Skorstensrenovering stockholm kan ibland vara lite svårt då man inte vet vem man ska vända sig till. Det finns en ofantlig mängd olika företag som erbjuder nästintill samma sak. Vi rekommenderar att ta hjälp av Säker Eld då du renovera skorsten Stockholm. De är både skickliga och har bra service. Du kan alltid känna dig trygg då Säker Eld renoverar din skorsten i Stockholm.

Säker eld har lång erfarenhet av att renovera skorsten Stockholm samt att täta skorstenar. De använder endast metoder som är godkända av boverket och är medlemmar i Sero och Skorstenshantverkarna.

Vad händer om jag inte utför en skorstensrenovering Stockholm?

Är skorstenen hel och fin kommer inget som helst att hända. Då är det inte nödvändigt att renovera den om du inte känner att du vill förebygga någonting.

Är skorstenen däremot sliten, gammal och kanske läker lite, blir det helt plötsligt mycket viktigare att ta tag i det. Detta kan medföra väldigt allvarliga risker som till och med kan sluta med döden, även fast det är väldigt ovanligt.

Några av problemen som kan uppstå är:

Soteld

Soteld innebär att tjära som har samlats i skorstenen börjar brinna. Detta kan medföra skador som en krökt och defekt skorsten men också att elden sprider sig in i huset. Då en soteld har ett väldigt häftigt förlopp kan den ibland nå så höga temperaturer som 1000 grader Celsius.

Kondens

Kondens kan uppstå av väldigt många orsaker men i grund och botten innebär det att fukt har samlats i skorstenen. Detta kanske inte låter så allvarligt men fukten kan medföra andra skador som tex. Mögel och svamp vilket är både skadligt för huset och för de som bor där.

Ålderskador

Ålderskador är precis vad det låter. Skador som uppstår då skorstenen åldras och slits. Dessa skador brukar uppstå förr eller senare på alla skorstenar vilket medför en ökad risk för bland annat rök och giftiga gaser att tränga in i huset.